Bibliotekstjänsts recension

BTJ logoTomas Dalström har bl.a. arbetat som journalist, copywriter och manusförfattare för tv, film och radio. Han har även medverkat i boken Nobelfesten. Moderna recept från klassiska menyer (andra uppl. 2001). Bäst i text – läseboken; Bäst i text – skrivboken är två böcker i en, i omarbetad upplaga (förra kom 2007). Dalströms syfte är att öka kunskapen om läs- och skrivprocessen med utgångspunkt i forskning om hjärnan.

Fokus när det gäller omarbetning av boken ligger på den elektroniska utvecklingen, med t.ex. surfplattor, e-böcker, smartphones med mera, som skett sedan förra upplagan gavs ut. Materialet bygger också på det som Dalström talar om på sina seminarier och utbildningar. Boken är initierad och intressant – läsvärd för en bred målgrupp som t.ex. studerande, pedagoger, professionella läsare och skribenter och överhuvudtaget alla som är nyfikna på att förkovra sig inom området.
Henric Ahlgren.