Innehållsförteckning

Läseboken

Inledning – 13

Timglas - liten2. Läsprocessen
Läsningens begränsningar och infrastruktur – 25
Därför kraschar korttidsminnet – 25
Så går läsprocessen till – 26
Lätt- eller svårlästa texter – 30
Lässtrategier – 32
Läser akademiker fort? – 34
De neurala nätverkens betydelse – 35
Neuronic Highway och läsprocessen – 39
Tre olika sorters uppmärksamhet – 41

3. Digital läsning
Läsa på skärm och display – 45
Hjärnans infrastruktur ser likadan ut idag – 45
Därför är det jobbigt att läsa på skärm – 48
Att läsa på surfplatta, läsplatta och smartphone – 52
Sämst, bättre, bäst – 52
Vi blir ”dummare” av att läsa på datorskärm – 56

Skrivboken

1. Om skrivprocessen
Texten en typ av minne 71
Våra förfäders hjärnskav skapade dagens skrivregler 73
Skrivprocessen underskattas ofta 75
Få aktiviteter är så kognitivt krävande som att skriva 77
Komplex och lättstörd process 81
Uppmärksamhetsekonomin 84

2. Om hjärnan
Korttidsminnet – textförfattarens besvärligaste motståndare 87
Förförståelse – en förutsättning för förståelse 91
Hjärnan letar efter likheter och olikheter 92
Söker efter logiska samband 96
Logistik på hjärnans villkor 98
Orden valda med omsorg 98
Storytelling – hjärnan anpassad för berättelser 100
Kvinnors texter uppfattas som rörigare 103
Neuronic Highway och skrivprocessen 105
Gallup, Ogilvy, Ney, Kroll och hjärnan 108
Ny hjärnforskning hjälper oss välja språk 110

3. Läsarna kartlagda
Hur mycket förstår dina läsare av texten? 117
Intresset avgör hur långt de läser 119
Hur mycket förstår de av din multimediaproduktion? 120

4. Texter som skapar kostnader
Friendly information fire 123
Korta texter minskar läsförståelsen 125
Den galna LIX-sjukan 133
Stav- och skrivfel minskar förtroendet 135
En kritisk gräns har passerats i dagens kontorslandskap 140
Multitasking – inte något för de smarta 146
Intranätet som arbetsredskap 152

5. Texter som genererar intäkter
Textproduktion 2.0 153
Textproduktion – en ledningsfråga 153
Använd beprövad kunskap om papper 159
Vardagstexter har stor potential 160
Empati kan vara en potta 162
Som kund sitter du med Svarte Petter 163
37 miljoner människor har dyslexi i Europa 163
Så hjälper du hjärnan att navigera genom texten 167
Tidskalkyl – första steget till en förändring 168
Hur kommer vi dit? 171

6. Knäck skrivkoden
Knäck skrivkoden – skriv som läsarna läser 173
Stycken och meningar 177
Ord 180
Informationstäta texter 182
Struktur 187

Källhänvisningar 193