Om boken

Bast-i-text-omslag LOGO 2Bäst i text Läseboken/Skrivboken är den första bok som tar ett samlat grepp på läs- och skrivprocessen, med utgångspunkt från våra kognitiva förmågor – och hur de påverkas av bland annat multitasking och störande miljöer.

Utgår från modern hjärnforskning

Det är också den första bok som utgår från modern hjärnforskning.

Det har hänt en hel del sedan den första upplagan kom ut för sex år sedan. Surfplattor, e-böcker, sociala medier, smartphones, appar och lite till. Även forskarna har kommit med intressanta nyheter när det gäller hjärnan och kommunikation. Jag har även tagit med en del äldre forskning, från den första upplagan, eftersom den fortfarande är både intressant och relevant.

Intervjuat forskare och andra specialister

Efter framgångarna med den första upplagan har jag samarbetat med två tidningar. Det innebär att jag regelbundet har intervjuat forskare och andra specialister. Du kommer att möta en del av dem i den nya boken.

Nya kapitel är:

 • Tre olika sorters uppmärksamhet
 • Att läsa på surfplatta, läsplatta och smartphone
 • Få aktiviteter är så kognitivt krävande som att skriva
 • Komplex och lättstörd process
 • Kvinnors texter uppfattas som rörigare
 • Storytelling – hjärnan anpassad för berättelser
 • Ny hjärnforskning hjälper oss välja språk
 • Stav- och skrivfel minskar förtroendet
 • Multitasking – inte för de smarta
 • Använd beprövad kunskap om papper
 • En kritisk gräns har passerats i dagens kontorslandskap – är till stora delar nytt.

Du kan läsa hela innehållsförteckningen här.