Responsiva webbtexter forts

”Föreläsningen börjar med en genomgång av läsprocessen och vad som Kommunikationspaletten - svartfaktiskt händer i hjärnan när vi läser och vilka krav det ställer på oss som skribenter. Om vi vill skriva en text som läses och uppfattas som vi vill, ska vi skriva vår text utifrån hur hjärnan läser!
En del av allt som påverkar hur vi läser och tolkar är mediet texten presenteras i. Att läsa en text på telefon eller surfplatta är inte detsamma som att läsa som på en datorskärm, och det ställer därför nya krav på texten.
Responsiv design är därför en bra lösning för till exempel formen, men inte helt oproblematisk när det gäller innehållet – hur utformar man en text som fungerar både för en mobilskärm och en datorskärm? Vad måste en skribent tänka på för att fånga en läsares intresse, och för att behålla det?
Jag går från föreläsningen påmind om vissa saker jag redan visste om läsprocessen, många användbara råd om hur man kan lösa svårigheten att skriva texter för olika typer av skärmar, och glad och inspirerad över att äntligen ha fått höra den responsiva design-lösningen problematiserad, en problematisering jag tycker jag hör alldeles för sällan.”
Magdalena Munther, språkkonsult, Kommunikationsenheten, Umeå universitet.
Arrangör: Suniweb – Sveriges universitets och högskolors webbnätverk – 22-23 oktober 2014.