Referenser och kunder

Klicka här så kan du se vilka kunder jag arbetat med

 

Referenser

Läs- och skrivprocessen möter multitasking

Klassisk musik ljuder behagligt ur högtalarna när jag går in i lokalen och sätter mig på en ledig stol. På en vägg visas en film som visar den mänskliga hjärnan som i blå nyanser pulserar till musiken. Så börjar Tomas Dalström sin föreläsning om läs och skrivprocessen, och hur den påverkas av multitasking.

Hon har ”många järn i elden” ett uttryck för människans förmåga att hålla flera tankar och uppgifter igång samtidigt. Tomas förklarar på ett enkelt och förståeligt sätt hur det fungerar. Hjärnans arbetsminne är inte så stort som jag trodde.

Klarar människan att hålla fler tankar igång samtidigt? Hur påverkas vi av all information och alla intryck när vi arbetar med något som kräver vår koncentration? Hur får vi läsinlärningen att fungera på bästa sätt, vad är bäst att läsa på?

Dessa frågor får tänkvärda, och en del självklara svar under Tomas föreläsning om: ”Läs och skrivprocessen – hur går den till och hur påverkas den av multitasking?”
Lars Preuss, specialpedagog, Göteborgs högre samskola

Mycket intressant och duktig föreläsare.”
”Viktigt ämne i tiden. Mersmak!”
”Duktig! Kunde lätt förmedla det han ville.”
bastitext”Intressant. Hade velat höra mer.”
”Lite nya kunskaper som jag kan ha användning av.”
”Mycket bra!”
Föreläsning om responsiv design med utgångspunkt från hjärnan. En årligen återkommande utbildningsdag, Plural, för informatörer i Norr- och Västerbotten

Otroligt lärorikt, intressant och bra. Visdom.
En deltagare i kvällskursen ”Skriftlig kommunikation”. Målgrupp: Yrkesverksamma kommunikatörer. Arrangör: Medieinstitutet.

Inspirerande föreläsning –  jag  vill bara höra mer!”
Gunilla Styhr, journalist, skribent, webbredaktör, Uppsala universitet
Arrangör: Suniweb – Sveriges universitets och högskolors webbnätverk – 22-23 oktober 2014.

”Jag går från föreläsningen… glad och inspirerad över att äntligen ha fått höra den responsiva design-lösningen problematiserad, en problematisering jag tycker jag hör alldeles för sällan.”
Magdalena Munther, språkkonsult, Kommunikationsenheten, Umeå universitet.
Arrangör: Suniweb – Sveriges universitets och högskolors webbnätverk – 22-23 oktober 2014.

”Det är inte bara intressant att ta del av Tomas Dalströms rön, det är en nödvändighet för den som vill förstå VARFÖR somliga texter berör medan andra bara stör.
Björn Rietz, copywriter – tidigare vd Sveriges kommunikationsbyråer

”Det är utan tvekan en av de mest givande och lärorikaste föreläsningar jag någonsin gått på, även utanför skolan.

Det du föreläste om är till en jättestor hjälp överallt, speciellt inom mitt kommande yrke. Samtidigt lärde man sig mycket om sig själv och varför man har haft vissa tankar tidigare.

Därför får du 10 av 10 möjliga från mig, gällande både ämnet, retorik och intresse!
Sandra Eriksson, studerande, Medieinstitutet och nyutexaminerad utbildningsproducent blended learning

”Vilken start i Sunne kommuns klarspråksprojekt! Tomas Dalström gav oss med sin föreläsning viktiga svar på hur vi gör det lättare för hjärnan att uppfatta budskap.

I fortsättningen fokuserar vi på den som faktiskt ska läsa och förstå det vi skriver. Vi är inspirerade.”
Anneli Jansson, informationsstrateg, Sunne kommun

Tomas har hjälpt oss mot målet att bli ”Sveriges Bästa Spelsajt”. Under 5 dagar förmedlade han sina unika kunskaper om hur text påverkar oss och hur vi skapar intressant och relevant innehåll för läsaren. Inspirerande!
Therése Lindström, säljchef, svenskaspel.se
Utbildningen har genomförts i samarbete med Medieinstitutet.

”Finansinspektionen arbetar många gånger med abstrakta och komplexa uppgifter och vi behöver ständigt sträva efter att uttrycka oss enkelt och begripligt.

Det blev en inspirerande eftermiddag med Tomas! Jag har stort utbyte av de kunskaper han förmedlade för att göra vår kommunikation tydligare.
Karin Hallgren, informationschef, Finansinspektionen

Kommunikationspaletten - svartMycket bra, inspirerande och tankeväckande kurs. Teorier och konkreta råd baserade på forskning. Fick upp i alla fall mina ögon för hur jag kan förbättra mina texter.”
Eva Faler Hedberg, journalist, PointLex. Arrangör: Sveriges Tidskrifter.

Det bästa med Tomas seminarium är kopplingen till vetenskapliga rön och aktuell forskning om hjärnan och läsprocessen.
Det ger många tänkvärda idéer att ta med sig om man vill få fram ett budskap, eller förmedla kunskap, till andra.”
Eva M Torsson, vd, SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag

”Vi arrangerar seminarier tillsammans med Tomas Dalström. Vår utvärdering visar att 100 procent skulle rekommendera någon annan att gå på nästa seminariedag om ”hur ni blir bäst i text”. 100 procent tycker även att dagen är prisvärd.”
Pierre Du Rietz, vd/chefsanalytiker, Web Service Award

”Det är härligt att kunna provocera med påståenden som faktiskt är sanna! På en byrå måste du ta i för att nå fram.
Jag har redan använt Tomas sanningar i det dagliga och rekommenderat våra egna kreatörer att lyssna på honom med egna öron.”
Sofia Kinberg, byråchef och projektledare, Food & Friends. Arrangör: Sveriges kommunikationsbyråer.

”Vi har haft stor hjälp av göra en textoptimering på vår webbplats. Med hjälp av den har vi tagit bort många hinder för läsning som fanns tidigare.
Det har blivit lättare för läsaren att navigera i texten”
Peter Bergh, vd, Föreningen Svensk Programvaruindustri

Tomas Dalström är lysande och hans teorier och tankar skapar nya tankar…
Att höra honom berätta om hur vår hjärna tar emot text och bild är oerhört lärorikt.

Du får större förståelse för varför vi människor har svårt att läsa visa artiklar, annonser eller böcker.”
Lars G Karlsson, MD/ Visual Director, Producenterna

”Efter att ha lyssnat till Tomas Dalströms seminarium och läst hans bok fick redaktionen insikter om vad som skiljer läsande och skrivande på skärm från läsande och skrivande på papper.
Några av insikterna kunde vi omsätta i praktiken direkt, andra har dykt upp senare när vi diskuterat våra texter i tidningen och på nätet.”
Christina Mörk, chefredaktör Tandläkartidningen