Därför gör smartphonen oss dummare

– en föreläsning om hur inlärning, kreativitet, läs- och skrivprocesen
påverkas av multitasking och störande miljöer

En förklaring till att vi har koncentrationssvårigheter, är att kraven på vad vi ska göra – har ökat mycket mer än vad våra hjärnor har utvecklats. Det skapar stress.

Kommunikationspaletten - svartMed Facebook, Twitter och den smarta telefonen har problemen exploderat de senaste åren. Vi har med oss telefonen överallt och en normalanvändare tittar på den var 6:e minut. Det påverkar förstås koncentrationen och vår förmåga att prestera på arbetet, hemma och fritiden.

Koncentration en bristvara idag

Koncentrationsförmågan är en av våra viktigaste tillgångar. I vårt högteknologiska samhälle blir den alltmer av en bristvara – och något arbetsgivare efterlyser i Sverige och inom EU.

Ta kontrollen över ditt liv igen

Med kunskap om hur hjärnan fungerar, kan du bryta detta destruktiva mönster och ta kontrollen över ditt liv igen.

Med utgångspunkt från forskning beskriver Tomas Dalström bland annat:

  • Hur vårt medvetande fungerar.
  • Om att uppmärksamhet à la tjuren Ferdinand, Carolina Klüft och alarmcentral ständigt konkurrerar om makten. (Vi är mer i alarmcentralen idag.)
  • Hur långtidsminnet och det futtiga korttids-/arbetsminnet fungerar.
  • Hur hjärnan lagrar och hämtar information.
  • Hur läs- och skrivprocesserna går till (att skriva är bland det mest kognitivt krävande vi gör).
  • Varför det är svårare att läsa på skärm, smartphone och surfplatta (jo, det gäller alla åldrar).
  • Hur hjärnan påverkas när vi multitaskar (växlar mellan arbetsuppgiften, Facebook, Spotify etcetera). Och hur det i sin tur påverkar vår förmåga att läsa, skriva, tänka och lära oss.
  • Vad händer i hjärnan när vi sitter i störiga miljöer, som kontorslandskap och fik?
  • Och hur påverkas möjligheterna att lära oss något (lagra information i långtidsminnet) när vi ständigt kollar på mobilen?

Konkreta råd

Du får konkreta råd som beskriver hur du kan arbeta och studera på ett sätt som passar hjärnan bättre. Vinsten är att uppgiften tar kortare tid, resultatet blir bättre och du får mer fritid.