Föreläsningar

Boka som talare eller engagera som konsult

”Det är inte bara intressant att ta del av Tomas Dalströms rön, det är en nödvändighet för den som vill förstå VARFÖR somliga texter berör medan andra bara stör.”
Björn Rietz, copywriter – tidigare vd Sveriges kommunikationsbyråer

Kommunikationspaletten”Vilken start i Sunne kommuns klarspråksprojekt! Tomas Dalström gav oss med sin föreläsning viktiga svar på hur vi gör det lättare för hjärnan att uppfatta budskap.

I fortsättningen fokuserar vi på den som faktiskt ska läsa och förstå det vi skriver. Vi är inspirerade.”
Anneli Jansson, informationsstrateg, Sunne kommun

”Finansinspektionen arbetar många gånger med abstrakta och komplexa uppgifter och vi behöver ständigt sträva efter att uttrycka oss enkelt och begripligt.

Det blev en inspirerande eftermiddag med Tomas! Jag har stort utbyte av de kunskaper han förmedlade för att göra vår kommunikation tydligare.”
Karin Hallgren, informationschef, Finansinspektionen

Du kan läsa mer här