Månad: november 2015

Det är endast läsarens intresse som avgör hur långt han/hon läser. Det första intrycket är avgörande för att fånga intresset. Mellanrubrikerna har en väldigt viktig funktion i den här processen. För den som kollar igenom en text är mellanrubrikerna avgörande. …

15. Sex förklaringar till varför mellanrubriker är väldigt viktiga Läs mer »