Månad: maj 2015

Människor tänker framförallt på fördomar som något negativt, men vi har även positiva fördomar. En förklaring till att vi skapar stereotypa bilder är att vår hjärna har begränsade mentala resurser, samtidigt som den bombarderas med elva miljoner bit information varje …

11. Utan fördomar – blir det kaos. Testa hur fördomsfull du är! Läs mer »